Poziv za 13. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija

Na osnovu člana 35. stav 1. Statuta općine Kalesija – Prečišćen tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13 ) i člana 65. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08, 10/11 i 9/16),

S a z i v a m
13. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, za dan 31.03.2018.godine (SUBOTA)
sa početkom u 10:00 sati, u sali za sjednice u zgradi Općine.

1. Razmatranje i donošenje Odluke o formiranju Mjesne zajednice Petrovice.
2. Razmatranje i donošenje Odluke o izdvajanju dijela naseljenog mjesta Prnjavor, naselja Palavre iz MZ Prnjavor i pripajanju MZ Kalesija Centar.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o deficitarnim zanimanjima na području općine Kalesija.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Centar za socijalni rad” Kalesija.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove BKC “Alija Izetbegović” Kalesija.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključenju ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije.
a) Bešić Almiru vl. OR “Bešić stil” Dubnica – Kalesija,
b) Đedović Šemse Ismetu iz Kalesije,
c) “Lafat komerc” d.o.o. Kalesija.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obaveznom prikupljanju i odvozu komunalnog otpada na području općine Kalesija.
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog načelnika za 2017. godinu.
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01. – 31.12.2017.godine.
12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu za 2017.godine:
a) JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,
b) JZU “Dom zdravlja” Kalesija,
c) JU BKC“Alija Izetbegović” Kalesija.
13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu upravnih odbora javnih ustanova u 2017. godini čiji je osnivač Općina Kalesija:
a) JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,
b) JZU “Dom zdravlja” Kalesija,
c) JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija,
14. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Općinskog suda Kalesija u 2017. godini.
15. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu JU “Služba za zapošljavanje TK” Biro Kalesija.
16. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Poreske uprave – Ispostava Kalesija za period 01.01. – 31.12.2017. godine.
17. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju vodosnabdijevanja i stanju grupnih i mjesnih vodovoda na području općine Kalesija.
18. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu JP ”Regionalna deponija Zvornik” Zvornik.
19. Razmatranje i prihvatanje Informacije o boravku raseljenih lica na području Općine i ostvarenom povratku na područje Općine u 2017.godini.
20. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite.
21. Zaključak – intoniranje himne na početku sjednice Općinskog vijeća.
22. Razmatranje Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

_____________________________________
mr.med.sc.dr. Enes Idrizović
specijalista opšte hirurgije, s.r.