Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Poziv za 2. Tematsku sjednicu Općinskog vijeća Kalesija

Datum: 19.10.2018. 13:18

Na osnovu člana 35. stav 1. i člana 42. Statuta općine Kalesija – Prečišćen tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13 ) i člana 65. stav 1. i 66. stav 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08, 10/11 i 9/16),

S a z i v a m

2. tematsku sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, za dan 18.01.2018. godine (četvrtak)
sa početkom u 14:00 sati u sali za sjednice u zgradi Općine.

Na sjednici će biti razmatran slijedeći

D n e v n i r e d

1. Saobraćajna sigurnost na području općine Kalesija.

 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

mr.med.sc.dr. Enes Idrizović

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map