Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Poziv za 3. vanrednu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija

Datum: 19.10.2018. 13:18

Na osnovu člana 35. stav 1. Statuta općine Kalesija – Prečišćen tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13 ) i člana 65. stav 1. i člana 64. stav 5. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08, 10/11 i 9/16),

S a z i v a m
3. vanrednu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, za dan 12.02.2018.godine (PONEDELJAK)
sa početkom u 13:00 sati, u sali za sjednice u zgradi Općine.

Dnevni red

1. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za izbor najpovoljijeg ponuđača za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Kalesija.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

_____________________________________
mr.med.sc.dr. Enes Idrizović

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map