Poziv za KUD-ove sa područja Kalesije da se prijave

Fondacija za kulturu, umjetnost i turizam u Bursi je putem Ambasade Bosne i Hercegovine u Ankari dostavila poziv za učešće predstavnika naše države na 33.Međunarodnom folklornom festivalu pod nazivom „33rd International Golden Karagoz Folk Dance Competition“, koji će se održati u periodu od 7-12.jula 2019.godine u Bursi, u organizaciji Grada Burse i navedene Fondacije.

Pravo učešća na Festivalu ostvaruju grupe od maksimalno 35 članova starijih od 16 godina (ukupan broj igrača u rasponu od 10 do 24).

Rok za dostavu prijavih formulara, te traženih fotografija i audio-vizuečlnih materijala je 01.03.2019.godine, a ostali detalji o proceduri učešća nalaze se u predmetnom pismu.

PREDMETNO PISMO – LINK ZA PREUZIMANJE