Predstavljen projekat “Čišćenje i sanacija obale rijeke Spreče u Kalesiji”

Predstavnici firme “Higracon” iz Sarajeva u zgradi Općine Kalesija predstavili su projekat “Čišćenje i sanacija obala rijeke Spreče u Kalesiji”.

Sadašnje korito rijeke Spreče nema kapaciteta da primi velike količine vode iz pritoka, a prema tvrdnjama iz ove firme ima i niske obale što predstavlja problem i stvara poplave usljed kišnih padavina.

Mi smo izradili projekat u kojem je predviđeno da imamo širinu riječnog korita oko 12 metara sa nasipima, želimo da u nekim dijelovima korito ispravimo kako bi ubrzali protok vode i kako bi smanjili mogućnosti izlijevanja po zasijanim parcelama. Trudićemo se da prilikom proširenja koristimo što više državnog zemljišta, a biće naravno i lokacija gdje ima privatnog zemljišta koje se mora izuzeti u skladu sa propisima, rekao je općinski načelnik nakon što je vidio cjelokupan projekat.

Načelnik ističe da je za ove namjene potrebna i pomoć većih organa vlasti u državi BiH.Uređenjem korita rijeke Spreče i njegovim proširenjem zaštitili bi se poljoprivredni proizvođači, ali i stambeni objekti koji su do sada bili pod vodom po nekoliko puta godišnje.

Općinski načelnik je rekao i da će budžetom se predvidjeti sredstva za ove namjene u 2019.godini.

Sastanku na kojem je predstavljen projekat su pored predstavnika firme iz Sarajeva i općinskog načelnika prisustvovali Hazim Halilović šef u Službi za komunalne poslove i civilnu zaštitu, Sabahudin Sakić direktor JP “Vodovod i kanalizacija” Kalesija, Abdulah Gutić šef u Službi za privredu i budžet, Zijad Kulanić šef u Službi za prostorno uređenje, geodetsko i imovinsko-pravne poslove kao i Fahrudin Haličević stručni saradnik za ovu oblast.