Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Predstavljen projekat “Čišćenje i sanacija obale rijeke Spreče u Kalesiji”

Datum: 27.11.2018. 16:07

Predstavnici firme “Higracon” iz Sarajeva u zgradi Općine Kalesija predstavili su projekat “Čišćenje i sanacija obala rijeke Spreče u Kalesiji”.

Sadašnje korito rijeke Spreče nema kapaciteta  da primi velike količine vode iz pritoka, a prema tvrdnjama iz ove firme ima i niske obale što predstavlja problem i stvara poplave usljed kišnih padavina. 

Mi smo izradili projekat  u kojem je predviđeno da imamo širinu riječnog korita oko 12 metara sa nasipima, želimo da u nekim dijelovima korito ispravimo kako bi ubrzali protok vode i kako bi smanjili mogućnosti izlijevanja po zasijanim parcelama. Trudićemo se da prilikom proširenja koristimo što više državnog zemljišta, a biće naravno i lokacija gdje ima privatnog zemljišta koje se mora izuzeti u skladu sa propisima, rekao je općinski načelnik nakon što je vidio cjelokupan projekat.

Načelnik ističe da je za ove namjene potrebna i pomoć većih organa vlasti u državi BiH.Uređenjem korita rijeke Spreče i njegovim proširenjem zaštitili bi se poljoprivredni proizvođači, ali i stambeni objekti koji su do sada bili pod vodom po nekoliko puta godišnje.

Općinski načelnik je rekao i da će budžetom se predvidjeti sredstva za ove namjene u 2019.godini.

Sastanku na kojem je predstavljen projekat su pored predstavnika firme iz Sarajeva i općinskog načelnika prisustvovali Hazim Halilović šef u  Službi za komunalne poslove i civilnu zaštitu, Sabahudin Sakić direktor JP “Vodovod i kanalizacija” Kalesija, Abdulah Gutić šef u Službi za privredu i budžet, Zijad Kulanić šef u Službi za prostorno uređenje, geodetsko i imovinsko-pravne poslove kao i Fahrudin Haličević stručni saradnik za ovu oblast. 

 

 

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map