Preliminarna rang lista za dodjelu stipendija u akademskoj 2020/2021 godini

R/BPrezimeIme jednog roditeljaImeUspjeh u školovanjuImovinski cenzusBranilački statusUkupno
1HasanovićSuadŠejlaProsjek ocjena 9,00   
2MešićElvirLejlaProsjek ocjena 9,10   
3KurtićMehoDženitaProsjek ocjena 9,00   
4SelimovićDžemailAldina30,0020,006,0056,00
5BešlićMirzetVildana25,0020,006,0051,00
6HadžićNijazMirela30,0015,006,0051,00
7MešićEnesAida25,0015,006,0046,00 
8HasanovićSalihSejdina25,0015,006,0046,00
9BurekovićMevludinLejla25,0015,006,0046,00
10DogićNijazNedim25,0020,000,0045,00
11ArifovićAdinIman25,0020,000,0045,00
12HujdurEdhemElmedin25,0020,000,0045,00
13JusićSafetMerisa25,0020,000,0045,00
14HusićMuhamedMaida20,0015,008,0043,00
15ImamovićAbdulahAmela25,0015,002,0042,00
16MujkanovićMevludinMerisa30,0010,000,0040,00
17JukićRamizElvira25,0015,000,0040,00
18MujanovićIbroAmra20,0010,0010,0040,00
19JukanovićMehoEnida25,0015,000,0040,00
20BajrićNedžadMerima20,0010,006,0036,00
21HamidovićMidhatHanka20,0015,000,0035,00
22MehmedovićIzetMeho25,0010,000,0035,00
23ŠehićEdinJasmina30,005,000,0035,00
24RamićIbroMerima20,0015,000,0035,00
25PjanićAdmirEnita20,0015,000,0035,00
26AlićMirhatAjla25,0010,000,0035,00
27SakićMehmedAsija25,000,006,0031,00
28ZulićHasanHusejin10,0020,000,0030,00
29FatićEdinMuamer30,000,000,0030,00
30IsabegovićAmirAjla20,0010,000,0030,00
31RamićIbroMubina15,0015,000,0030,00
32SakićEnverNudžejma25,005,000,0030,00
33SakićMehmedAzra20,000,006,0026,00
34HasanovićSenadEldar10,0015,000,0025,00
35MešićSakibSulejmen15,0010,000,0025,00
36DžafićSinanAnisa20,005,000,0025,00
37DžafićSinanAmina20,005,000,0025,00
38KuralićSeidAzra20,005,000,0025,00 
39SakićRamilEmina20,005,000,0025,00
40BešlićIbrahimFatima20,005,000,0025,00
41PadžićNedimEldin25,000,000,0025,00
42ĆivićRefikSemina25,000,000,0025,00
43HasanovićMihadSemir25,000,000,0025,00
44KulanićHalidAlma25,000,000,0025,00
45MuratbegovićAsimLejla10,005,008,0023,00
46SinanovićSenaidDženeta20,000,000,0020,00 
47AlićEjubAdnan15,005,000,0020,00
48AlićEjubAjdin15,005,000,0020,00
49PilavdžićIzetIrma20,000,000,0020,00
50ČauševićMuharemLejla20,000,000,0020,00
51SakićIbrahimEsma10,005,000,0015,00
52MakalićMehmedHalil10,000,000,0010,00
53ZulićHasanAmela10,000,000,0010,00
54DelićElvirBelminNepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz za majku)
55MujanovićMustafaMedinaNepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz za oca)
56KulanićFuadAmelaNepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz za majku)
57AlićHazimSelmaNepotpuna dokuemntacija (Nedostaje Uvjerenje o državljanstvu)
58GojčićNevzetIzetaNepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz za majku)
59BukvarevićMehoZadaNepotpuna dokumentacija (Nedostaje uvjerenje o prosjeku ocjena)
60MakalićDževadDenisaNepotpuna dokumentacija (Nedostaju potvrde o školovanju za brata i sestru)
61MešićEdinEnsarNepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz za majku)
62PezićSalihSamiraNepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz za brata)
63HasanovićNerminAmarNepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz za majku)
64SinanovićHusoHusminNepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz za majku)
65SubašićOsmanAminaNepotpuna dokumentacija (nedostaje dokaz za majku)
66HusićFejzoAdinNepotpuna dokumentacija (nedostaju dokazi o primanjima)

Napomena: Kandidati zaključno sa rednim brojem 44. ostvarili su pravo na stipendiju. Prigovori na rang listu se mogu izjaviti Komisiji za drugostepeno upravno rješavanje u roku od 8 dana od dana objavljivanja.