Preuzmite Nacrt plana upravljanja otpadom općine Kalesija

Na osnovu člana 46. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine TK“, broj 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16, 4/17), Zaključka Općinskog vijeća Kalesija o usvajanju Nacrta Plana upravljanja otpadom općine Kalesija za period 2020 – 2025. godine, općina Kalesija izlaže na javni uvid NACRT PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM OPĆINE KALESIJA 2020-2025. godina.

Javni uvid i javna rasprava na Nacrt plana upravljanja otpadom općine Kalesija 2020-2025. godina zbog pogoršane epidemiološke situacije u Bosni i Hrecegovini uzrokovane virusom COVID-19, a u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća broj 01-04-1767/20 bit će proveden putem zvanične web stranice općine Kalesija.

Nacrt plana upravljanja otpadom općine Kalesija 2020-2025. godina je dostupan u digitalnom obliku na web adresi www.kalesija.ba počev od 10.11.2020.godine do 10.12.2020. godine.

Primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja na izloženi Nacrt Plana upravljanja otpadom općine Kalesija 2020-2025 godina, fizička i pravna lica mogu dostaviti u pisanoj formi na adresu općine, kao i putem e-maila puokalesija@gmail.com u toku trajanja javnog uvida.

NACRT PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM