Program obuke vijećnika u Općinskom vijeću Kalesija za 2020. godinu

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine                     

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KALESIJA                                                 

OPĆINSKO VIJEĆE

Kolegij Općinskog vijeća                                                   

Broj:01-05-511/20.

Datum 13.01.2020. godine.

Na osnovu člana 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćen tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08, 10/11 i 9/16), i člana 4. Odluke o obuci vijećnika Općinskog vijeća Kalesija, (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 1/18,) Kolegij Općinskog vijeće Kalesija, na sjednici, održanoj 13.01.2020. godine, donosi:

Program obuke vijećnika u Općinskom vijeću Kalesija

za 2020.  godinu

Član 1.

            Obuka vijećnika Općinskog vijeća Kalesija se vrši radi njihovog informisanja, kontinuiranog i stručnog usavršavanja za donošenje odluka putem parlamentarne procedure.

                                                                          Član 2

            Programom obuke određuju se konkretne teme po oblastima za obuku vijećnika Općinskog vijeća Kalesija sa periodom održavanja i vremenom trajanja obuke kao i licima koja će vršiti obuku, radi njihovog informisanja, kontinuiranog i stručnog usavršavanja za donošenje odluka putem parlamentarne procedure.

                                                                          Član 3

            Obuka će se organizovati i održavati u sali Općinskog vijeća Kalesija svakog drugog  petka u mjesecu februaru, aprilu, junu u vremenu od 15.30 sati – 16.30 sati iz oblasti, po temama i redoslijedu  kako slijedi:  

  • PRAVA I OBAVEZE VIJEĆNIKA –

Obuka vijećnika

Dostava materijala elektronskim putem.

  • INFORMATIČKA OSPOSOBLJENOST  –

Osnove informatike

Upoznavanje sa MS office alatima

Elektronska komunikacija

  • INFORMATIČKA OSPOSOBLJENOST  –

Osnove informatike

Upoznavanje sa MS office alatima

Elektronska komunikacija

Član 4.

            Obuku će sprovoditi sekretar Općinskog vijeća, predsjednik Općinske izborne komisije i stručni radnici općinske administracije.

Član 5.

            Program se primjenjuje danom odonošenja, a sa Programom  će se upoznati građani putem Neon TV, radia Feral, službene internet stranice općine Kalesija, lokalnih web portala,  mjesnih zajednica.

Dostavljeno:

  • Vijećnicima Općinskog vijeća – svima,
  • Neon TV,
  • Radio Feral,
  • službena internet stranice općine Kalesija,                    
  • web portali –  Kalesijske – novine,
  • Nezavisni kalesijski portal, infoplus.ba.

PREDSJEDAVAJUĆI KOLEGIJA OPĆINSKOG VIJEĆA

mr.med.sc.dr. Enes Idrizović

specijalista opšte hirurgije