Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Puštanjem rasteretne komore za vodu stvoreni bolji uslovi za vodosnabdijevanje

Datum: 18.07.2017. 16:42

Načelnik Kalesije Sead Džafić i direktor JP „Vodovod i kanalizacija“, danas su na lokalitetu Lipovačke džamije u funkciju pustili rasteretnu komoru „Meškovići“, koja je bila jedan od preduslova za bolje vodosnabdijevanje vodom rezervoara u Gornjim Kikačima i Kundakovićima.

Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 44.000 KM koje je platila Općina Kalesija, a prema riječima načelnika Džafića, želja mu je da svako domaćinstvo za njegovog mandata ima vodu.

Inače, rasteretna komora „Meškovići“ dobija vodu sa rezervoara Pješavica te smanjuje pritisak i istu šalje prema rezervoarima u pomenuta dva naselja.

Zahvaljujući ovoj rasteretnoj komori stvoreni su uslovi za proširenje vodovodne mreže prema visinskim zonama i prema Babinoj Luci.

Direktor JP „Vodovod i kanalizacija“ Senaid Sinanović načelnika je upoznao i sa projektom vodosnabdijevanja Babajići gdje su gotovo pa završeni svi radovi, a u narednim danima će se izvršiti i postavljanje vodomjera.

Načelnik Sead Džafić je zamolio sve mještane ovoga naselja da što prije izvrše uplate koje su imali prema JP „Vodovod i kanalizacija“ kako bi moglo doći do puštanja vode u Babajićima.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map