Saopćenje – Posjeta Tojšićima i Kikačima

U okviru provođenja redovnih aktivnosti i planskih ciljeva Općinskog načelnika Kalesija Općinski načelnik, gospodin Sead Džafić sa saradnicima, dana 30.11.2016. godine (srijeda) će posjetiti slijedeće mjesne zajednice na području općine Kalesija:
l. MZ Tojšići … u 15,00 sati, prostorije mjesne zajednice,
2. MZ Kikači … u 16,00 sati, prostorije mjesne zajednice.