Posjeta Raincima Donjim, Zatesu i Vukovijama Donjim

U okviru provođenja redovnih aktivnosti i planskih ciljeva Općinskog načelnika Kalesija, Općinski načelnik, gospodin Sead Džafić sa saradnicima, dana 29.11.2016. godine (utorak) će posjetiti sljedeće mjesne zajednice na području općine Kalesija:
1. MZ Rainci Donji…………u 14:00 sati prostorije MZ
2. MZ ZAtes……………….u 15:00 sati prostorije MZ
3. MZ Vukovije Donje……….u 16:00 sati prostorije MZ