Saopćenje za javnost općinskog načelnika

U povodu pojedinih kritičkih medijskih natpisa u vezi aktivnosti općinskog načelnika na iznalaženju rješenje za obezbjeđenje novih prostorija za Poslovnicu ZZO Kalesija.

Općinski načelnik Sead Džafić je 10.03.2017.godine (petak) razgovarao sa Mirsadom Hodžićem, direktorom i Muhamedom Muharemovićem, pomoćnikom direktora ZZO TK-a. Tema razgovora, kako je upoznata javnost, bila je iznalaženje rješenja za izmještanjem prostorija ZZO na drugu, uslovniju, lokaciju.

Tokom razgovora Mirsad Hodžić, direktor ZZO TK-a upoznao je načelnika Džafića da su Finansijskim planom ZZO za 2017.godinu osigurana sredstva za kupovinu novih prostorija za poslovnicu Zavoda. Dodao je da bi bilo poželjno pristupiti što bržoj realizaciji kupovine novih prostorija, kako bi se do kraja kalendarske godine iskoristila planirana sredstva za ove namjene.

Naglašavamo da je direktor Hodžić posebno podvukao da ukoliko se sredstva ne utroše u ovoj godini upitno je da li će se naredne godine sredstva ponovo naći u planovima Zavoda. Slična situacija događala se proteklih godina kada su u nekoliko navrata planirana sredstva za kupovinu novih prostorija Poslovnice ZZO Kalesija, ali svjedoci smo da do toga nikada nije došlo. Zašto, to trebate pitati one koji su ranije bili na čelnim pozicijama u općini Kalesija.

Također, želimo naglasiti da tokom razgovora u kabinetu načelnika općine Kalesija niko od prisutnih predstavnika ZZO TK-a (direktor i njegov pomoćnik) nije pomenuo da je neko lobirao da se u Finansijski plan zavoda uvrste sredstva namjenjena za kupovinu prostora za rad Poslovnice ZZO u Kalesiji.

Ako su tačne tvrdnje da su Mirsad Halilović – Miko i Elvir Rožnjaković lobirali za prostorija Poslovnice ZZO to je za svaku pohvalu i to je dokaz kako bi se trebali ponašati svi Kalesijci izabrani na pozicije u višim nivoima vlasti.

Međutim, neistina je da načelnik Džafić nije ništa poduzeo po ovom pitanju. U prilogu Vam dostavljamo zahtjev upućen ZZO TK-a i Ministarstvu zdravstva TK-a u kojem se upozorava na problem rada Poslovnice u Kalesiji i traži rješenje problema.

Također, načelnik Sead Džafić je danas razgovarao sa direktorom ZZO i dogovoreno je da se do kraja ove ili najkasnije tokom naredne sedmice izabere nova lokacija za Poslovnicu ZZO u Kalesiji.

Načelnik općine Kalesija Sead Džafić je odlučan u namjeri da se sredstva koja su planirana za kupovinu Poslovnice ZZO iskoriste za ove namjene, a ne da „propadaju“ kao što se to dešavalo u prethodnim godinama.

Pored iznalaženja rješenja za prostor Poslovnice ZZO u Kalesiji, općinski načelnik je do sada u dva navrata upućivao dopise MUP TK-a, kako bi ukazao na probleme velikih gužvi i loših uslova za rad CIPS-a u Kalesiji.

Evidentno je da se u posljednje vrijeme rad načelnika prati sa kritičkog aspekta, što je svakako, pozitivno.

Načelnik općine Kalesija tokom mandata neće ničije zasluge za dobrobit građana nikada pripisivati sebi.

Sead Džafić na poziciju načelnika općine nije došao da bi nešto uzeo za sebe ili da stvara ličnu medijsku promociju. Više puta je isticano i dokazano da je načelnik Sead Džafić u službi građana i da radi samo želi transparentnim, poštenim i odgovornim radom stvoriti bolje uslove za život svih građana općine Kalesija.

 

S poštovanjem !

 

Općinski načelnik

Sead Džafić