Saopćenje za javnost OŠCZ Kalesija-koji je i ujedno krizni štab za upravljanje rizicima od korona virusa

  1. Pozivaju svi građani koji imaju stalni ili privremeni boravak u Federaciji B i H odnosno stanuju na području općine Kalesija a koji su se vratili u posljednjih sedam dana u B i H iz Kine, Južne Koreje, Italije, Irana, da se jave u najbližu Higijensko pidemiološku službu doma zdravlja Kalesija, na adrese:- Adresa: Senada Požegića bb, 75 260 Kalesija, telefon 035-368-200, fax 035-368-214, E-mail: jzudomzdravlja_k@live.com bez obzira da li imaju simptome respiratorne bolesti ili ne. U slučaju pojave simptoma respiratorne bolesti (povišena temperatura, kašalj, otežano disanje) građani telefonom trebaju obavijestiti ili Higijensko epidemiološku službu Doma zdravlja u Kalesija ili Službu hitne pomoći.
  2. Preporučuje se građanima Kalesije, da izbjegavaju putovanje izvan Bosne i Hercegovine. Ovo se posebno odnosi na turistička putovanja izvan BiH, povodom Dana nezavisnosti i osmomartovskih praznika, kongresa, sajmova, seminara i slično.
  3. Općinski štab civilne zaštite koji je ujedno i Krizni štab općine Kalesija, apeluje na građane da ne podliježu neprovjerenim informacijama i panici. Smatra se da je u ovom momentu potrebna i neophodna maksimalna odgovornost, saradnja i zajedništvo kako zdravstvenih institucija i ustanova, tako i drugih javnih institucija na svim nivoima vlasti, medija, kao i svakog građanina pojedinačno.
  4. Podsjećaju se građani na generalne preporuke Federalnog ministarstva zdravstva za stanovništvo s ciljem smanjenja rizika od akutnih respiratornih i drugih infekcija (poput gripe), čija je sezona u toku, a koji se odnose i na smanjenje rizika od korona virusa:

Često prati ruke korištenjem vode i sapuna (najmanje 20 sekundi) ili sredstava za čišćenje ruku na bazi alkohola.Prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom – baciti maramicu odmah nakon korištenja i oprati ruke.

-Izbjegavati okupljanja na javnim mjestima.

-Izbjegavati dodirivati oči, nos i usta neopranim rukama.

-Izbjegavati blizak kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kašlju i otežano dišu.

-Potrebno je držati distancu od najmanje jednog metra između vas i drugih ljudi, posebno onih koji kašlju, kišu ili imaju povišenu temperature,

-Izbjegavajte konzumaciju sirovih i nedovoljno kuhanih proizvoda životinjskog porijekla.

– Sirovo meso, mlijeko i životinjske iznutrice treba tretirati s oprezom, izbjegavati kontaminaciju s nedovoljno termički obrađenom hranom, u skladu sa dobrom praksom o sigurnosti hrane.

-Ukoliko imate povišenu temperaturu, kašljete i otežano dišete, ODMAH potražite medicinsku pomoć.