Sastanak načelnika u Kalesiji: Zajedničkim djelovanjem obezbijediti bolje uslove za život građana

U Kalesiji je danas održan sastanak načelnika i gradonačelnika općina i gradova koji se graniče sa Kalesijom.

Sastanku su prisustvovali gradonačelnici Tuzle i Zvornika, Jasmin Imamović i Zoran Stevanović, načelnici: Samir Kamenjaković iz Živinica, Ljubo Petrović iz opštine Osmaci i Ismet Omerovć, savjetnik načelnika općine Sapna.

Cilj ovog sastanka bio je uspostavljanje boljih odnosa susjednih općina i gradova i identifikovanje zajedničkih problema, koji bi se kroz projekte domaćih vladnih i nevladnih organizacija, ali i međunarodnih fondova mogli riješiti u narednom periodu.

Načelnik općine Kalesija Sead Džafić, koji je inicirao sastanak, izrazio je zahvalnost kolegama koji su se odazvali njegovom pozivu i izrazio očekivanja da će od ovakvih susreta najveću korist imati građani.

„Zahvalio bih se kolegama iz susjednih općina koji su se odazvali ovom sastanku i nadam se da će ovo biti prvi korak uspostavljanja boljih komšijskih odnosa. Razgovarali smo o međuopćisnkoj saradnji, posebno u oblasti infrastrukture. Naša želja je da zajednički nastupimo prema donatorima i fondovima u rješavanju postojećih infrastrukturnih problema“, kazao je načelnik Džafić.

Među prvima na zajednički sastanak u Kalesiju stigao je Zoran Stevanović, gradonačelnik Zvornika, kojeg za Kalesiju vežu lijepe uspomene.

„Drago mi je da je došlo do ovakvog sastanka, a ja sam posebno počašćen što sam ovdje poslije mnogo godina, jer sam prve radne korake napravio baš u ovoj zgradi. Ovaj sastanak sam i emotivno doživio. Prvih troje ljudi koje sam sreo bili su moje radne kolege, a i sadašnji načelnik Kalesije je moj drug još iz tog vremena. Dobro je da smo se sastali i da razgovaramo o zajedničkim problemima. Zovrnik ima neriješenih pitanja sa opštinom Sapna, gdje njihove katastarske knjige i operat praktično stoje još uvijek u Zvorniku. S druge strane matične knjige koje treba da budu u Zvorniku su u Sapni. To su samo neki od problema koji se trebaju riješiti kako ne bi ispaštali građani. Ovakvi sastanci će nam poslužiti da se bolje upoznamo i da napravimo dobru osnovu da sutra zajednički apliciramo na neke ozbiljne projekte”, rekao je Stevanović.

Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović je pohvalio inicijativu načelnika Džafića za organiziranjem ovakvog sastanka od kojeg, kako navodi, najveći interes trebaju imati građani.

„Smatram da je naša dužnost da se vežemo, a radi boljeg života građana koji su nas birali na direktnim izborima. Moramo zajednički djelovati prema višim organima vlasti i međunarodnim institucijama. Ako još napreduje BiH u koracima pristupa EU bit će dosta IPA fondova. Moramo imati uvježbane timove . Mi načelnici i gradonačelnici se najbolje razumijemo, jer imamo iste ili slične probleme“, kaže Imamović.

Općine Kalesija i Osmaci su, možda, od svih drugih najviše najslonjene jedna na drugu. Pored činjenice da je opština Osmaci nastala izdvajanjem iz općine Kalesija, na ovom području živi veliki broj povratnika bošnjačke nacionalnosti, koji su uposleni, liječe se i obrazuju u Kalesiji. Po riječima načelnika Osmaka Ljube Petrovića izgradnja puta od TC Omega do Drvenica i uređenje korita rijeke Spreča su prioriteti na kojima će se raditi u budućnosti.

„Neupitno je da je saradnja jako potrebna. Nadam se da ćemo iskoristiti poziciju ministra za izbjegla i raseljena lica u Vladi FBiH Edina Ramića, koji jako dobro razumije ove prostore, nas i naše potrebe. Do sada je bio susretljiv u svim potrebama i nadam se da ćemo imati zajedničkih programa i projekata da riješimo ne samo put prema Drvenicama, već i ostale puteve koji treba da se urade, kako bi se obezbijedio brži dolazak do Kalesije i Osmaka. Prije svega mislim na put Panjevi – Zelina, ali i put koji treba ponovo rekonstruisati od Memića prema Osmacima. Naravno imat ćemo potrebu da razgovaramo i o čišćenju korita rijeke Spreča, kako bi zaštitili naša poljoprivredna imanja. Uvjeren sam da će ovo biti početak dobre saradnje i drago mi je što je na čelu Kalesije čovjek iz privrede koji dobro osjeća potrebe i probleme građana“, govori Petrović.

Općinu Sapna na ovom sastanku je predstavljao nekadašnji načelnik a sadašnji savjetnik načelnika Ismet Omerović, koji vjeruje da će se saradnja između Kalesije i Sapne podići na viši nivo.

„ Do sada su naše dvije općine imale jako uspješnu saradnju.Trenutno vršimo istražne radove u vezi sa vodosnadbijevanjem i cijenimo da jedan dio općine Kalesija koji se naslanja na Sapnu, dio Zukića i Međeđe, može da se pripoji na vodovodnu mrežu. Vezuju nas i putne komunikacije. Prisustvo naših učenika u MSŠ Kalesija jako je značajno… Mi smo jedini drugima najpreči i najbliži“, zaključio je Omerović.

Samir Kamenjaković, načelnik općine Živinice, je mišljenja da je jako pozitivno što je došlo do oragnizacije ovakvog sastanka i dodao da je pred općinama Živinice i Kalesija da, prije svega, u narednom periodu riješe uređenje putne komunikacije Vukovije – Toplice, pored Farme Spreča.

„Smatram da su ovo sastanci koji su uvod u jednu kvalitetnu saradnju i koji će imati produkt raznih infrastrukturnih radnji koje se trebaju dešavati između općina. Moramo zajednički nastupiti prema višim nivoima vlasti kako bi iznašli rješenje za put preko Vukovija. Jako je bitno da sastanku prisustvuju i ostali načelnici koji imaju mogućnosti da nam pomognu da pokrenemo pozitivnu priču, pozitivnu inicijativu, koja će biti potrebna cijeloj BiH“, rekao je Kamenjaković.

Zajedniči stav svih prisutnih na današnjem sastanku u Kalesiji bio je da je ovo dobar put u stvaranju boljih međususjedskih odnosa koji bi trebali rezultirati kreiranju boljeg ambijenta za život svih građana na ovom prostoru.