Šest osoba sa VSS potpisalo ugovore o stručnom osposobljavanju

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavilo je Javni poziv za učešće u Programu pomoći u obavljanju pripravničkog staža povratnika sa VSS na području Republike Srpske i u općinama Federacije BiH.

Među općinama koje su konkurisale na Javni poziv je i naša općina koja je aplicirala za deset pripravnika sa VSS, a za sada njih šest sklopilo ugovore o stručnom osposobljavanju.

Ugovore sa pripravnicima o stručnom osposobljavanju potpisao je općinski načelnik Sead Džafić te ministar za raseljene osobe i izbjeglice Edin Ramić.

Tom prilikom načelnik Džafić je svima čestitao te istakao da će imati priliku mnoštvo stvari da nauče u ustanovama gdje budu raspoređeni.

On se zahvalio i ministru Edinu Ramiću čije ministarstvo je izdvojilo za ove namjene oko 31.000 KM.