Upozorenje svim zaposlenicima u javnom i privatnom sektoru

Svi javni i privatni poslovni subjekti na području općine Kalesija koji održavaju proces rada potrebno je da obrate strogu pažnju na sljedeće:

  • Svi dobavljači roba koji dolaze sa drugih općina, kantona, entiteta ili država moraju biti propisno obučeni to jest imati zaštitne rukavice i zaštitnu masku
  • Uposlenici koji primaju robu također moraju imati zaštitnu opremu (rukavice i maske), izbjegavati kontakt sa dobavljačima to jest održavati kontakt na minimalno 2 metra
  • Svu robu koja ulazi u skladišta prethodno dezinfikovati
  • Po mogućnosti za sve fakture, otpemnice i ostalo koristiti mailove ili faksove.