Usvojeni kriteriji za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2017.godinu

Općinsko vijeće Kalesija je na Trećoj redovnoj sjednici usvojilo Odluku o kriterijima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2017 godinu. Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za raspodjelu novčanih sredstava u iznosu od 150.000 KM namijenjenih za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji. Iznos od 93.000 KM dodijelit će se fizičkim i pravnim licima-registrovanim proizvođačima mlijeka koji proizvode mlijeko na području općine Kalesija, za svaku muznu kravu u liniji otkupa mlijeka koja posjeduju zdravstveni karton,pasoše životinja i ugovor o isporuci mlijeka , a na osnovu podataka otkupljivača-prerađivača iz oktobra 2016. godine koji su dostavljeni nadležnom Ministarstvu poljoprivrede i nadležnoj općinskoj Službi za ostvarivanje novčane podrške za grla koja su u liniji otkupa u 2016 god. Iznos podsticaja nemože biti veći od 5 000 KM, bez obzira na broj grla sa kojima raspolaže poljoprivredni proizvođač. Iznos od 40.000 KM dodijelit će se na ime naknade eventualnih uginuća stoke, dok će se 15.000 KM dodijeliti poljoprivrednim proizvođačima koji imaju zasnovanu proizvodnju krastavca kornišona u 2017 godini na površini od 0,05 Ha i više a na osnovu podataka poljoprivrednih proizvođača koji su aplicirali kod nadležne općinske Službe za novčanu podršku – proizvodnja krastavca kornišona u 2017 godini.

Također, usvojena je i Odluka o o formiranju Komisije za utvrđivanje stanja dodijeljenih površina građevinskog zemljišta pravnim i fizičkim licima u periodu od 1996. do 2016. godine. Zadatak ove Komisije je da na osnovu službene evidencije o donesenim rješenjima o dodijeli građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Kalesija, pravnim i fizičkim licima sa ciljem izgradnje poslovnih objekata, izvrši provjeru i uporedbu dodijeljenih površina sa stvarnim stanjem površina zemljišta koje dotični subjekti koriste.

Općinsko vijeće je prihvatilo i Odluku o izmjenama Odluke o izvršenju Budžeta općine Kalesija za 2017.godinu, u dijelu koji se odnosi na sredstva namijenjena za Sportski savez općine Kalesija. Ovom izmjenom će Sportski savez za rad sportskim udruženjima rasporediti 150 000 KM, dok će preostalih 50 000 KM općinski načelnik rasporediti za posebno uspješne klubove i pojedince.

Vijećnici su usvojili i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama i o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi izgradnje objekta komunalne infrastrukture – trafostanice.

Na ovoj sjednici vijeća nije usvojen Izvještaj Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu za prošlu godinu. Kao razlog ne prihvatanja ovog Izvještaja navedene su pritužbe građana na rad članova Komisije.

Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom radi izgradnje objekta komunalne infrastrukture – trafostanice, kao i Odluke o pristupanju izrade Regulacionih planova „Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćetaništa“ i „Proizvodno – poslovne zone Krušik“.

Općinsko vijeće je prihvatilo i Plan proljetne sjetveza ovu godinu i Pravilnik o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava na ime podrške projektima iz oblasti društvenih djelatnosti organizacijama civilnog društva na području općine Kalesija.

Nakon dugotrajne rasprave prihvaćena je Informacija o izgradnji sportke dvorane u Kalesiji. Veliki broj vijećnika učestovovao je u raspravi koja se odnosila na dosadašnji tok gradnje i budućnosti Gradske dvorane u Kalesiji. Rečeno je da je do sada za izgradnju dvorane utrošeno 3. 694.034 KM. Fikret Suljknaović, savjetnik općinskog načelnika je istakao da ove godine u budžetu nisu planirana sredstva za nastavak gradnje dvorane i da se potencijalnim investiorima nudi mogućnost da za 1 KM nastavi izgradnju i objekat stavi u funkciju. Dodao je da je prioritet općine Kalesija izgradnja kanalizacione mreže.

Vijećnički madat preuzeo je Huso Atlagić, vijećnik Nezavisne liste Sead Džafić. Atlagić je u Općinskom vijeću Kalesija zamijenio Fikreta Suljkanovića, koji je imenovan za savjetnika načelnika općine Kalesija.

Na kraju sjednice općinski načelnik Sead Džafić informisao je vijećnike o aktulenim projektima na području općine Kalesija, pri čemu je izdvojio putne dionice Donje Vukovije – Krivača, TC Omega – Drvenice i TC Piemonte – Olanovca

 

 

Press općine Kalesija