Građani izabrali predstavnike u Komisiju za utrošak donacije

Općinski načelnik Sead Džafić održao je sastanak sa nezadovoljnim građanima iz naseljenih mjesta Kikači, Hrasno, Paraći i Babajići čiji su stambeni objekti djelimično ili u potpunosti uništeni usljed poplava i klizišta 2014.godine.

Cilj sastanka bio je da se otklone dosadašnji propusti i izrade novi kriteriji za raspodjelu novačanih sredstava u iznosu od 235 000 KM namijenjenih za stambeno zbrinjavanje lica pogođenih elementarnom nepogodom.

Dogovoreno je da se formira nova Komisija koja će brojati pet članova, od kojih će dva člana biti iz reda oštećenih građana, a preostala tri člana iz stručnog tima. Građani su, kao svoje predstavnike, u Komisiju izabrali Hajrudina Ikanović iz Paraća i Ismeta Mujanovića iz Kikača.

Načelnik Sead Džafić je kazao se radi o sredstvima koja nisu bila utrošena do predviđenog roka. Međutim, svojim angažmanom kod nadležnih institucija uspio je vratiti novac, koji će biti transparentno utrošen. U tom pravcu, pozvao je oštećene građane da učestvuju u izradi novih kriterija i izaberu dva predstavnika koja će biti u Komisiji za raspodjelu sredstava.

„Vi najbolje znate svoje komšije, u kakvom socijalnom i ekonomskom stanju se svako od njih nalazi. Znate ko treba, a ko ne treba dobiti donaciju. Neću se baviti onim što je bilo prije mene, ali, ovoga puta, hoću da se sredstva dodijele onima kojima su i najpotrebnija. Izaberite svoje predstavnike koji će sa preostala tri člana Komisije obići svaku kuću i odrediti kome treba dodijeliti novac za popravku i sanaciju stambenih objekata. Mislim da je to najpoštenije i najbolje rješenje“, istakao je načelnik Džafić.

Okupljeni građani su se zahvalili načelniku na prijemu i sa oduševljenjem prihvatili učešće u izradi kriterija i formiranju Komisije. Oni su izrazili negodovanje dosadašnjim radom Komisije, gdje je, kako navode, bilo propusta u radu. Kritički su se osvrnuli i na rad općinske vlasti iz prethodnog perioda, jer smatraju da nisu imali dovoljno razumijevanja za njihove probleme.

 

 

 

Press općine Kalesija