Obavještenje-REGULACIONI PLAN „SJEVERNA ZONA“ KALESIJA

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
Služba za prostorno uređenje,
geodetsko i imovinsko-pravne poslove

Broj:02/2-1-23-2794/17
Datum: 31.10.2017. godine

Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne općine Kalesija kao nosilac priprema Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Sjeverna zona“ Kalesija, a na osnovu člana 46. stav 1. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Sl. novine TK“.6/11; 4/13 i 15/13, 3/15, 2/16,4/17), izdaje:

O B A V J E Š T E NJ E

OBAVJEŠTAVAJU SE SVI GRAĐANI, PRAVNA I FIZIČKA LICA KOJA IMAJU INTERESA NA PODRUČJU OBUHVATA REGULACIONOG PLANA „SJEVERNA ZONA“ KALESIJA DA MOGU IZVRŠITI UVID U NACRT IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA U PROSTORIJAMA OPĆINE KALESIJA U SLUŽBI ZA PROSTORNO UREĐENJE, GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE (kancelarija br:20), U PROSTORIJAMA MZ CENTAR KALESIJA KAO I PUTEM web stranice:www.kalesija.ba DO 10.11.2017.GODINE I DATI SVOJE SUGESTIJE, PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE.

PISMENE PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE GRAĐANI I DRUGA PRAVNA I FIZIČKA LICA, MOGU DOSTAVLJATI U SLUŽBU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE DO 10.11.2017.GODINE

POZIVAJU SE SVI GRAĐANI, PRAVNA I FIZIČKA LICA DA PRISUSTVUJU JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA „SJEVERNA ZONA“ KALESIJA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 10.11.2017.GODINE (PETAK) SA POČETKOM U 16,30 ČASOVA U SALI OPĆINSKOG VJEĆA KALESIJA.

POMOĆNIK NAČELNIKA
Mr. Zijad Kulanić, dipl.ing.geod.

NACRT PLANA PDF