Fondacija BIGMEV će turskim privrednicima predstaviti potencijale općine Kalesija

Kalesija raspolaže velikim prirodnim resursima koji nisu iskorišteni u dovoljnoj mjeri, posebno u oblasti poljoprivredne proizvodnje gdje ima prostora za napredak i nove investicije, rečeno je na sastanku načelnika općine Kalesija Seada Džafića i mr.Samira Vildića, direktora Fondacije BIGMEV.

Za razliku od Kalesije druge općine u BiH su, iako sa znatno skomnijim potencijalima, kvalitetnom kampanjom i boljom prezentacijom vlastitih potencijala uspjele privući strane investicije, mišljenje je učenika sastanka.

„ Nismo u dovoljnoj mjeri iskoristili prirodne, ali ni ljudske potencijale kojima općina Kalesija raspolaže i zbog toga smo ovdje gdje smo sada. Hvala našem sugrađaninu Samiru Vildiću koji je došao kod mene, stavio se na raspolaganje i ponudio pomoć u razvoju općine Kalesija. Svi mi koji želimo dobro ovom narodu trebamo se uključiti i dati svoj doprinos da od Kalesije napravimo sredinu u kojoj će ljudi ostajati, a ne bježati u svijet. Dogovorili smo se da pripremimo projekte, organiziramo seminare i predstavimo naše potencijale koje će Fondacija BIGMEV prezentirati turskim investitorima“, rekao je načelnik Sead Džafić.

Osnovna zadaća Fondacije BIGMEV-a je spajanje stranih investitora sa poslovnim prilikama u Bosni i Hercegovini. Po riječima mr. Samira Vildića projekti BIGMEV-a se realizuju preko institucija na području čitave Bosne i Hercegovine.

„Fondacija BIGMEV je do sada realizirala mnoge upješne projekte, edukacije za menadžere malih i srednjih preduzeća, poslovne forume, ali i olakšala izvoz bh. proizvoda na tursko tržište. Kalesija ima veoma značajne potencijale i moja želja je da turskim privrednicima predstavim naše prednosti za investiciona ulaganja. Dogovorili smo se da općina Kalesija dostavi projekti našoj Fondaciji, a mi ćemo nastojati osigurati kotakte za privrednicima iz Turske. Također, pokušat ćemo obezbijediti bratimljenje Kalesije sa općinama iz Burse, Ankare i drugih većih turskih gradova“, kazao je Vildić.

Inače, Fondacija BIGMEV već sedam godina kontinuirano radi na izvozu bh. roba i usluga na tursko tržište. Sjedište Fondacije je u Istanbulu, sa predstavništima u Bursi i Sarajevu.