Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Obavijest za poljoprivredne proizvođače

Datum: 17.02.2017. 09:45

Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači općine Kalesija koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, a na osnovu Pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata (Službene novine FBiH br.42/08,  od 09.07.2008.godine),da su dužni su do 31.03 tekuće godine podnijeti zahtjev za promjenu podataka na njihovom poljoprivrednom gazdinstvu, ukoliko nema promjena u ranijem upisu dužni su podnijeti zahtjev za potvrdu ranijeg stanja iz prošle godine zbog ažuriranja kako bi mogli ostvariti novčane podrške–poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji za tekuću godinu.

Član. 14  pomenutog  Pravilnika  propisuje da se promjene prijavljuju putem zahtjeva, a u smislu poljoprivrednih kultura zasijanih na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini, trenutnom stanju i promjeni vrste i brojnog stanja stoke, promjeni zemljišnog posjeda i osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta (površinina zemljišne parcele i katastarska kultura, vlasništvo, zakup, koncesija i sl).

Zahtjev za prijavu promjena i obrasci mogu se preuzeti u kancelariji br.19 u zgradi općine Kalesija.

 

Služba za poljoprivredu, budžet i inspekcijske poslove

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map