Obavijest za poljoprivredne proizvođače

Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači općine Kalesija koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, a na osnovu Pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata (Službene novine FBiH br.42/08, od 09.07.2008.godine),da su dužni su do 31.03 tekuće godine podnijeti zahtjev za promjenu podataka na njihovom poljoprivrednom gazdinstvu, ukoliko nema promjena u ranijem upisu dužni su podnijeti zahtjev za potvrdu ranijeg stanja iz prošle godine zbog ažuriranja kako bi mogli ostvariti novčane podrške–poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji za tekuću godinu.

Član. 14 pomenutog Pravilnika propisuje da se promjene prijavljuju putem zahtjeva, a u smislu poljoprivrednih kultura zasijanih na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini, trenutnom stanju i promjeni vrste i brojnog stanja stoke, promjeni zemljišnog posjeda i osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta (površinina zemljišne parcele i katastarska kultura, vlasništvo, zakup, koncesija i sl).

Zahtjev za prijavu promjena i obrasci mogu se preuzeti u kancelariji br.19 u zgradi općine Kalesija.

 

Služba za poljoprivredu, budžet i inspekcijske poslove