Izmjene i dopune Regulacionog plana”Južna zona” Kalesija i “Sjeverna zona” Kalesija

U skladu sa članom 43. Zakona o prostrnom uređenju i građenju (“Službene novine TK” broj: 6/11, 4/1, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17) i člana 9. Odluke o pristupanju izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana”Južna zona” Kalesija i “Sjeverna zona” Kalesija (“Službeni glasnik općine Kalesija” broj: 2/17), Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Kalesija, kao nosilac pripreme Plana, poziva sve zainteresovane građane, vlasnike zemljišta, korisnike prostora koji se koriste u različite namjene na području obuhvata Regulacionog plana”Južna zona” Kalesija i “Sjeverna zona” Kalesija, da izvrše uvid u važeću naprijed navedenu plansku dokumentaciju u prostorijama općine Kalesija u Službi za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Kalesija, kancelarija broj 20, te ukoliko imaju primjedbe, sugestije ili zahtjeve za izmjenu i dopunu Plana iste mogu dostaviti nadležnoj Službi na dalje postupanje.

Zahtjevi za izmjene i dopune Plana takođe se mogu podnijeti putem e-maila opcina@kalesija.ba