Javni poziv za učešće u raspravi o Nacrtu strategije lokalnog razvoja općine Kalesija za period 2018-2025.godina

Na osnovu člana 15.Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl.novine FBiH” br.49/06), člana 56.Statuta općine Kalesija (“Sl.glasnik općine Kalesija” br.10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), i člana 3.Odluke o pristupanju izradi Strategije lokalnog razvoja općine Kalesija za period 2018-2025.godina (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 2/17, 7/17 i 11/17), Općinski načelnik upućuje:

JAVNI POZIV
za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu strategije lokalnog razvoja općine Kalesija za period 2018-2025.godina

Pozivaju se svi građani općine Kalesija, sva pravna lica, udruženja građana i svi koji imaju interesa za učešće u javnoj raspravi o ovom važnom dokumentu za funkcionisanje i razvoj općine Kalesija da se uključe u javnu raspravu i prisustvuju zborovima građana u mjesnim zajednicama i daju svoj doprinos što kvalitetnijoj izradi ovog značajnog dokumenta.

Javna rasprava će se održati po sljedećem rasporedu

  1. Kalesija centar 07.12.2017.godine (ČETVRTAK) u 15:00 sati prostorije MZ
  2. Tojšići 08.12.2017.godine (PETAK) u 15:00 sati prostorije OŠ Tojšići
  3. Memići 08.12.2017.godine (PETAK) u 15:00 sati prostorije Doma kulture

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Strategije, mogu se dostaviti Stručnoj službi općinskog načelnika u periodu javne rasprave zaključno sa 11.12.2017.godine, putem pošte na adresu općine Kalesija, e-mail: opcina@kalesija.ba ili lično na zborovima građana u mjesnim zajednicama.

Općinski načelnik
Sead Džafić

Nacrt Strategije lokalnog razvoja općine Kalesija možete preuzeti OVDJE