Općinski načelnik potpisao ugovore vrijedne 172.361 KM

Općinski načelnik Sead Džafić sa direktorom Abdurahmanom Hodžićem iz firme “HIH” iz Živinica danas je potpisao ugovore o čišćenju i uređenju poljoprivrednog zemljišta i odvodnih kanala u vrijednosti 172.361 KM.

Riječ je o čišćenju i uređenju poljoprivrednog zemljišta i odvodnih kanala u Raincima Donjim, Vukovijama i Jeginovom Lugu kao i na uređenju odvodnih kanala na poljoprivrednom općinskom zemljištu.

Prema riječima direktora firme “HIH” Abdurahmana Hodžića, oni će ukoliko vremenski uslovi dozvole radove završiti u predviđenom roku, a to je 60 dana od dana potpisivanja ugovora.

Općinski načelnik Sead Džafić mišljenja je da će ovo pomoći poljoprivrednicima koji imaju zasade na području ovih naselja, ističući da je ka većim nivoima vlasti kandidovao i projekat uređenja korita rijeke Spreče nakon čega će biti vidljivi rezultati uređenja poljoprivrednog zemljišta i odvodnih kanala.

Načelnik je pozvao i poljoprivrednike da imaju razumijevanja prilikom ovih radova kako bi sve bilo završeno u skladu sa ugovorom te kako bi izvođač radova završio posao koji će donijeti bolje upravo poljoprivrednicima.