Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Komisija za etički kodeks izabranih zvaničnika općine Kalesija

Datum: 15.01.2017. 15:28

U Komisiju za etički kodeks izabranih zvaničnika izabrani i imenovani su:

1. Vildić Rašid, za predsjednika,
2. Buljkić Meliha, za člana,
3. Musić Jasmin, za člana,
4. Ćorsulić Zehra, za člana,
5. Hamidović Hamzalija, za člana.

Nadležnosti komisije

-Zadatak Komisije je da prati primjenu Kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika, naročito javno iznesene primjedbe i preporuke, – razmatra prijavu povreda kodeksa, sprovodi postupak osnovanosti prijave, – podnosi izvještaj Općinskom vijeću sa preporukama.

 

Prijava kršenja Etičkog kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika općinskog vijeća Kalesija

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map