Komisija za etički kodeks izabranih zvaničnika općine Kalesija

U Komisiju za etički kodeks izabranih zvaničnika izabrani i imenovani su:

1. Vildić Rašid, za predsjednika,
2. Buljkić Meliha, za člana,
3. Musić Jasmin, za člana,
4. Ćorsulić Zehra, za člana,
5. Hamidović Hamzalija, za člana.

Nadležnosti komisije

-Zadatak Komisije je da prati primjenu Kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika, naročito javno iznesene primjedbe i preporuke, – razmatra prijavu povreda kodeksa, sprovodi postupak osnovanosti prijave, – podnosi izvještaj Općinskom vijeću sa preporukama.

 

Prijava kršenja Etičkog kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika općinskog vijeća Kalesija