Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Komisija za izbor na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija

Datum: 15.01.2017. 15:27

1. Mujčinović Enesa
2. Bajrić Sabina
3. Bektić Emir
4. Mešanović Memsud
5. Ramić-Omerović Emina

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map