Komisija za izbor na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija

1. Mujčinović Enesa
2. Bajrić Sabina
3. Bektić Emir
4. Mešanović Memsud
5. Ramić-Omerović Emina