Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Komisija za mlade

Datum: 15.01.2017. 15:28

U Komisiju za mlade izabrani i imenovani su:

1. Karić Armin, za predsjednika,
2. Gojčić Nevzet, za člana,
3. Alić Azra, za člana,
4. Zulić Narcis, za člana,
5. Ramić Admira, za člana.

Nadležnosti djelovanja komisije

– razmatra sve akte upućene vijeću koji se odnose na problematiku mladih,

– podstiče uključivanje i saradnju mladih sa ustanovama obrazovanja, nauke, kulture, sporta te predstavnicima,

– daje prijedloge za unapređenje učešća mladih u javnom životu,

– ostvaruje suradnju sa organizacijama mladih radi unapređenja pozicija mladih u javnom životu i o naprijed navedenom izvještava Vijeće.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map