Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Komisija za izbor i imenovanje

Datum: 16.01.2017. 19:00

1. Husić (Vehab) Damir, predsjednik
2. Softić (Ismet) Galib, član
3. Hukić (Mujaga) Mensur, član
4. Musić (Muhamed) Suad, član
5. Vildić (Mujo) Rašid, član

Nadležnosti djelovanja komisije

– Komisija za izbor i imenovanje prati sprovođenje upravnih načela i odredbi zakona, Statuta i drugih općih akata koji se odnose na ostvarivanje politike u ovoj oblasti, raspravlja sva pitanja u vezi s izborom, imenovanjem, potvrđivanjem imenovanja, postavljanjem i razrješenjem, kao i druga pitanja u vezi s tim iz nadležnosti Vijeća.

– Komisija sarađuje sa političkim strankama, odgovarajućim tijelima drugih organa i organizacija u Općini, pribavlja njihova mišljenja i utvrđuje prijedloge za izbor i imenovanja, smjenjivanja i razrješenja funkcionera koje bira Vijeće.

– O pitanjima izbora, imenovanja, smjenjivanja i razrješenja, iz nadležnosti drugih organa i organizacija Općine, kad je predviđeno da se traži mišljenje Vijeća, Komisija daje mišljenje tim organima i organizacijama.

– Komisija priprema i utvrđuje prijedlog općih akata kojima se uređuju primanja vijećnika, te plaće i druga primanja funkcionera koje bira, imenuje ili daje saglasnost Općinsko vijeće

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map