Komisija za utvrđivanje i obilježavanje datuma i događaja značajnih za općinu Kalesija, dodjelu općinskih priznanja imena naselja i dijelova naselja

U Komisiju za utvrđivanje i obilježavanje datuma i događaja značajnih za općinu Kalesija, dodjelu općinskih priznanja, imena naselja i dijelova naselja izabrani i imenovani su:

1. Osmančević Jasmin, za predsjednik,
2. Bajrić Hasan, za člana,
3. Dr. Mehmedović Asim, za člana,
4. Zahirović Almedina, za člana,
5. Turić-Tosunbegović Nejra, za člana.

 

Nadležnosti djelovanja komisije

– razmatra i daje mišljenje Vijeću kod utvrđivanja značajnih datuma i događaja značajnih za općinu Kalesija kao i imena naselja i dijelova naselja,

– razmatra i daje mišljenje Vijeću kod utvrđivanja prijedloga za odlikovanje građana i pravnih lica sa područja Općine koje vrše organi države BiH, Federacije BiH ili Tuzlanskog kantona,

– predlaže Vijeću vrste i broj općinskih priznanja,

– utvrđuje prijedlog odluke za dodjelu općinskih priznanja koju donosi Vijeće.