Zamjenik predsjedavajućeg Općinskog Vijeća

Jasmin Osmančević