Komisija za obrazovanje, kulturu i sport

U Komisiju za obrazovanje, kulturu i sport izabrani i imenovani su:

1. Pars Asim, za predsjednika,
2. Numanović Emir, za člana,
3. Huseinović Amira, za člana,
4. Mehmedović Mirsad, za člana,
5. Malić-Rahmanović Hasmira, za člana.

Nadležnosti djelovanja komisije

– razmatra pitanja iz oblasti uspostave i razvoja infrastrukture javnih, obrazovnih ustanova na lokalnim nivoima obrazovanja i tome daje potrebno mišljenje drugim radnim tijelima Vijeća, a izvještaje podnosi Vijeću,

– razmatra pitanja stanja i izmjena i dopuna stanja i podnosi prijedloge Vijeću iz oblasti obrazovanja, postignutih rezultata u oblasti obrazovanja, kulture i sporta,

– razmatra i podnosi prijedloge Vijeću o pitanjima zaštite objekata kulturnog – historijskog naslijeđa,

– razmatra pitanja, iznalazi podršku i daje prijedloge za razvijanje i unapređenje javnih sportskih i kulturnih objekata