Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Komisija za obrazovanje, kulturu i sport

Datum: 16.01.2017. 19:03

U Komisiju za obrazovanje, kulturu i sport izabrani i imenovani su:

1. Pars Asim, za predsjednika,
2. Numanović Emir, za člana,
3. Huseinović Amira, za člana,
4. Mehmedović Mirsad, za člana,
5. Malić-Rahmanović Hasmira, za člana.

Nadležnosti djelovanja komisije

 – razmatra pitanja iz oblasti uspostave i razvoja infrastrukture javnih, obrazovnih ustanova na lokalnim nivoima obrazovanja i tome daje potrebno mišljenje drugim radnim tijelima Vijeća, a izvještaje podnosi Vijeću,

– razmatra pitanja stanja i izmjena i dopuna stanja i podnosi prijedloge Vijeću iz oblasti obrazovanja, postignutih rezultata u oblasti obrazovanja, kulture i sporta,

– razmatra i podnosi prijedloge Vijeću o pitanjima zaštite objekata kulturnog – historijskog naslijeđa,

 – razmatra pitanja, iznalazi podršku i daje prijedloge za razvijanje i unapređenje javnih sportskih i kulturnih objekata

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map