Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okolice

U Komisiju za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okolice Općinskog vijeća Kalesija izabrani i imenovani su:

1. Mujkanović Semir, za predsjednika,
2. Šehić Sead, za člana,
3. Križevac Selma, za člana,
4. Serdarević Alija, za člana,
5. Subašić Enes, za člana.

Nadležnosti djelovanja komisije

– razmatra pitanja i podnosi prijedloge programa razvoja poljoprivredne i vodoprivredne djelatnosti,

– razmatra pitanja i u pisanoj formi podnosi mišljenja komisije potrebna za utvrđivanje politike korištenja poljoprivrednog zemljišta, šumskog, vodnog i drugog resursa,

– razmatra pitanja zaštite i očuvanja prirode i okoline, zaštitu flore i faune i daje Vijeću prijedloge za poduzimanje potrebnih mjera,

– razmatra pitanja stanja iz aspekta preventive i zdravstvene zaštite stočnog fonda svih vrsta i peradi, o tome daje mišljenja i pisanim putem daje prijedloge Vijeću za poduzimanje potrebnih mjera u toj oblasti,

– razmatra pitanja vezana za sprečavanje zagađivanja okoline, posebno zraka, tla, vode i daje Vijeću prijedloge za poduzimanje potrebnih mjera u oblasti zaštite čovjekove okoline, prirodnih resursa i prirodnog naslijeđa,