MZ Prnjavor

Naziv MZ: MZ Prnjavor
Adresa: Prnjavor
Kontakt:
Sekretar: Križevac Mustafa

Članovi savjeta:
Bektić Emir
Softić Galib
Softić Izet
Huremović Miralem
Šabanović Salih