JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA KALESIJA

Imaš između 18 i 35 godina i dolaziš sa područja općine Kalesija?
Želiš ojačati vlastite poduzetničke vještine?
Procijeniti izvodljivost poslovne ideje i naučiti izraditi poslovni plan?
Dobiti finansijsku podršku za realizaciju poslovne ideje?
Pokrenuti ili unaprijediti vlastiti start-up biznis?
Dobiti podršku stručnjaka iz različitih oblasti i mentora u rastu i razvoju biznisa?
Upoznati se i umrežiti sa drugim poduzetnicima?

Prijavi se!

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno  podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz slijedećih komponenti:

  1. Poduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje poduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
  2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
  3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području , u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku preduzetnicima
  4. Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Ko može aplicirati za program?

  • Mlada osoba od 18 do 35 godina starosti sa prijavljenim mjestom boravka na području općine Kalesija
  • Mlade osobe od 18 do 35 godina starosti, vlasnici postojećeg  biznisa sa sjedištem na području općine Kalesija koji je registrovan u periodu do godinu dana od dana objave javnog poziva zainteresovani za razvoj preduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Kako aplicirati na Program?

Prijave se podnose na jedan od sljedećih načina:

  1. Lično ili poslati preporučenom poštom – putem prijavnog formulara i predajom u pisarnicu Općine Kalesija u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za učešće u programu IMPAKT inkubator poslovnih ideja“ ili putem popunjavanja online prijavnog formulara. Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski na zvaničnoj web stranici https://kalesija.ba/  ili lično na Info pultu Općine Kalesija.
  2. E-mailom – dostavljanjem skeniranog formulara, koji je moguće preuzeti u skladu sa uputstvima iz prethodne tačke, putem e-mail-a merima.hasanovic@kalesija.ba
  3. Online prijavom uz napomenu da je obavezno priložiti rješenje o registraciji za već postojeće biznise i nevladine organizacije u polju predviđenom (2.2) za navedeno.

Prijave najkasnije do 31.08.2023. godine.

U svrhu adekvatnog informisanja o programu, Investicijska fondacija IMPAKT i Općina Kalesija organizirati će prezentaciju programa IMPAKT inkubator poslovnih ideja koja će se održati 01.08.2023. godine u 12.00 h u Sali za sjednice Općinskog vijeća Kalesija, te se ovim putem pozivaju svi zainteresirani građani općine da prisustvuju radionici odnosno prezentaciji.

Više informacija moguće je dobiti u Službi Općinskog načelnika, ulica Patriotske lige 15, na telefon
035 367 700 ili pak putem e-mail- merima.hasanovic@kalesija.ba ili na broj telefona: 033 207 812
kao i e-mail-a podrskasarajevo@impakt.ba.

Prijavni formular

Javni poziv