Poziv Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u 1. semestru 2024. godine

Evropski upravni odbor za mlade (CDEJ) Vijeća Evrope dostavio je Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine Poziv za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u 1. semestru 2024. godine, kao dio programa Mladi za demokratiju. Ove aktivnosti se uglavnom tiču studijskih sesija i “specijalnih projekata”.

 

Program rada za 2024. godinu će se provoditi prema očekivanim rezultatima o kojima će odluku donijeti Zajedničko vijeće za mlade za dvogodišnje razdoblje 2022-2025. Potrebno je da se dostave prijedlozi za aktivnosti u sljedećim oblastima:

 

  1. Revitalizacija pluralističke demokratije

 

–        zalaganje za pravo mladih da ostvare svoje pravo na okupljanje i slobodno formiranje, pridruživanje i rad u udruženjima, proširujući prostor kako bi  omladinske građanske organizacije razvile i unaprijedile učešće mladih u političkim procesima;

–        razumijevanje uticaja vještačke inteligencije i podržavanje učešća mladih u procesima upravljanja internetom i procesima vezanim za vještačku inteligenciju;

–        provedba Revidirane evropske povelje o učešću mladih u lokalnom i regionalnom životu putem razvoja kapaciteta omladinskih organizacija kako bi omogućile učešće mladih u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, sa fokusom na mlade u ruralnim područjima, te mlade iz reda manjina ili ugroženih grupa;

–        razumijevanje i rješavanje uticaja klimatske krize i degradacije životne sredine na mlade i demokratiju.

 

  1. Pristup mladih pravima

 

–        provedba Preporuke Odobra ministara CM/Rec(2016)7 o pristupu mladih pravima;

–        provedba Preporuke Odbora ministara CM/Rec(2015)3 o pristupu socijalnim pravima mladih iz ugroženih sredina (Preporuka ENTER!);

–        obrazovanje mladih o ljudskim pravima (nastavak Programa o obrazovanju mladih o ljudskim pravima);

–        informacijska, podatkovna i medijska pismenost kod djece i mladih;

–        rješavanje uticaja pandemije Covid-19 na mlade ljude i korištenje društvenih prava, uključujući prava na fizičko i mentalno zdravlje.

 

  1. Zajednički život u mirnim i inkluzivnim društvima

 

Borba protiv svih oblika diskriminacije, rasizma i isključenosti, uključujući strukturne forme, sa posebnim fokusom na:

 

–        participaciju mladih Roma i borbu protiv anticiganizma;

–        socijalnu inkluziju mladih izbjeglica i njihovu tranziciju iz djetinjstva u odraslo doba;

–        višestruku diskriminaciju i intersekcionalnost (uključujući rodnu ravnopravnost, seksualnu orijentaciju, rodni identitet i invaliditet).

 

Omogućavanje mladim ljudima da promovišu mirna društva tako što će im se osigurati prilike da igraju aktivna ulogu u:

 

–        interkulturalnom dijalogu; izgradnji mira i transformaciji sukoba;

–        saradnji sa susjednim i drugim svjetskim regijama.

 

Unaprjeđenje inkluzije i participacije mladih u ruralnim zajednicama.

 

  1. Omladinski rad

 

–        distribucija i provedba Preporuke Odbora ministara CM/Rec(2017)4 o radu s mladima i promovisanju evropske agende za omladinski rad;

–        kvalitetan razvoj i priznavanje omladinskog rada i neformalnog obrazovanja i učenja;

–        težnja ka kvalitetnom razvoju i inovacijama (uključujući digitalizaciju) u aktivnostima izgradnji kapaciteta.

 

Više pojedinosti o konkretnim pitanjima u okviru svakog prioriteta mogu se naći u prioritetima rada za sektor mladih za period 2022-2025. godina na sljedećem linku:https://www.coe.int/en/web/youth/priorities.

 

Studijske sesije za Vijeće Evrope predstavljaju važan način povezivanja mladih ljudi sa programom Mladi za demokratiju i konkretno sredstvo podrške omladinskim organizacijama i mrežama, posebno pokrivanjem troškova aktivnosti i pružanjem obrazovne podrške.

 

Rok za prijavu na studijske sesije za prvi semestar 2024. godine je 15. april 2023. godine, a prijave je potrebno dostaviti na e-mail eyc.studysessions@coe.int.

 

Poziv za dostavljanje prijava, informativni letak sa kriterijima za aktivnosti koje će biti održane u saradnji sa evropskim centrima za mlade i prijavni obrazac mogu se naći na sljedećoj web stranici https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-applications-activities-in-co-operation-with-the-european-youth-centre-in-2024.