Nove deminirane površine na području Kalesije

Demineri Federalne uprave civilne zaštite danas su općisnkom načelniku Seadu Džafiću predali nove deminirane površine na području Kalesije, tačnije na lokalitetu Olanovica.

Riječ je o površini od 98.744 m2, a deminiranje je izvršeno zahvaljujući sredstvima Vlade FBiH. Pomoć u deminiranju pružila je i Civilna zaštita općine Kalesija, kao i koordinator za deminiranje Fikret Križevac.

Meni kao načelniku je zaista drago kada vidim da imamo nove sigurne površine, posebno kada je riječ o ovom lokalitetu jer se rizična površina nalazila u neposrednoj blizini stambenih obejakata na Olanovici, istakao je načelnik Sead Džafić.

Prema riječima načelnika u narednoj godini Kalesija će dobiti nove čiste površine jer će Oružane snage BiH krenuti sa deminiranjem Visa i određenih lokaliteta na Majevici, a Općina Kalesija će sve to podržati kako bi rizične površine bile smanjene i kako bi djeca nesmetano mogla da se igraju u blizini svojih kuća.

Primopredaji deminiranog terena prisustvovao je i šef u Službi za komunalne poslove i civilnu zaštitu Hazim Halilović.