Obavijest o održavanju referenduma za naseljena mjesta Palavre i Petrovice

Obavještavaju se građani naseljenog mjesta Palavre koje je u sastavu Mjesne zajednice Prnjavor da će se 01. marta 2018. godine (četvrtak) u vremenu od 7 do 19 sati obaviti izjašnjavanje birača navedenog naseljenog mjesta o izdvajanju iz sastava sadašnje Mjesne zajednice Prnjavor i pripajanju Mjesnoj zajednici Kalesija Centar, kao i naseljenog mjesta Petrovice (zaseoci Barčići, Dolina, Zulfići i Suhopolje) radi izdvajanja iz sastava Mjesne zajednice Tojšići i osnivanju zasebne Mjesne zajednice Petrovice.

Izjašnjavanje će se obaviti na sljedećim glasačkim mjestima:

  • Na glasačkom mjestu broj 1. – Palavre, koje se nalazi u omladinskoj sali u Palavrama, izjašnjavaće se građani – birači naseljenog mjesta Palavre
  • Na glasačkom mjestu broj 2. – Dolina, koje se nalazi u čitaonici Dolina, izjašnjavaće se građani – birači zaseoka Dolina
  • Na glasačkom mjestu broj 3. – Gutići, koje se nalazi u čitaonici Gutići, izjašnjavaće se građani – birači zaseoka Gutići
  • Na glasačkom mjestu broj 4. – Barčići, koje se nalazi u čitaonici Bračići, izjašnjavaće se građani – birači zaseoka Barčići.

Pravo glasa imaju svi građani sa navršenih 18 godina života, koji imaju prebivalište u naseljenom mjestu Palavre, Petrovice (zaseoci Barčići, Dolina, Zulfići i Suhopolje) i posjeduju važeću (po CIPS-u izdatu) ličnu kartu.