U ponedjeljak počinje podjela “markica” za 2018.godinu za korisnike prava po osnovu boračko-invalidske zaštite

Obzirom da je u toku postupak pripreme za podjelu premije zdravstvenog osiguranja – „markica“ za 2018-tu godinu za korisnike prava po osnovu boračko-invalidske zaštite, a na osnovu odredaba člana 45. Stav (1) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:5/12 – prečišćeni tekst, 05/14 i 12/16) decidno je propisano da „Prava utvrđena ovim zakonom, ne mogu koristiti osobe, kojima je ostvarenje istih omogućeno po drugom osnovu“ .

Na osnovu gore navedenog obavještavamo Vas o sledećem:

  • Pravo na dodjelu premije zdravstvenog osiguranja putem ove Službe nemaju djeca do navršene 15. godine života, učenici i redovni studenti do navršene 25. godine života, te osigurana lica prijavljena kod zavoda za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenog lica, bez obzira u kojem su statusu (član porodice šehida – poginulog borca, ratni vojni invalid, dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja, demobilisani branilac).

Pravo na premiju nemaju ni nezaposlena lica, koja nisu prijavljena kod zavoda za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenog lica, obzirom da je istima, prijavom na evidenciju zavoda za zapošljavanje omogućeno ostvarivanje predmetog prava

Navedene kategorije pravo na dodjelu premije zdravstvenog osiguranja za 2018-tu godinu mogu ostvariti putem Poslovnice Zavoda zdravstvenog osiguranja općine Kalesija.

Pravo na besplatnu dodjelu premije zdravstvenog osiguranja – markica putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti općine Kalesija imaju korisnici prava, lica koja se nalaze na staranju po osnovu boračko-invalidske zaštite i to:

  • Članovi porodice šehida-poginulih boraca, ratni vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja (zaposleni i penzioneri), povratnici u RS koji se liječenje na osnovu uvjerenja izdatog od strane nadležne Poslovnice zdravstvenog osiguranja, lica iz reda boračke populacije koja se zbog navršenih 65 godina ne mogu prijaviti na evidenciju Zavoda za zapošljavanje Kalesija, lica proglašena nesposobnim za privređjivanje, lica koja nemaju završenu osnovu školu i dr.) o čemu moraju priložiti dokaz na način i pod uslovima propisanim odredbama člana 6. Stav (7) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Podjela markica putem ove Službe počet će dana 26.02.2018.godine i vršit će se svakim radnim danom u periodu od 9,oo do 15,oo h i nije ograničena.

MOLIMO LICA KOJA IMAJU PRAVO PREMIJU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA – MARKICU PUTEM OVE SLUŽBE DA SE PRIDRŽAVAJU NAVEDENIH TERMINA DA BI SE ŠTO AŽURNIJE I EFIKASNIJE VRŠILA PODJELA I IZBJEGLA BESPOTREBNA GUŽVA.

Za sve informacije o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje prava na premiju zdravstvenog osiguranja obratit će se nadležnoj općinskoj Službi BiZ-a, matičnim organizacijama kojima pripadaju i na Info-pult u šalter Sali općine Kalesija.