Obavještenje za poljoprivredne proizvođače

Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači sa područja općine Kalesija koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, a na osnovu Pravilnika o upisu u registar (Službene novine FBiH broj 42/08, od 09.07.2008.) dužni su do 31.marta 2019.godine podnijeti zahtjev za promjenu podataka na njihovom poljoprivrednom gazdinstvu, ukoliko nema promjena u ranijem upisu dužni su podnijeti zahtjev za potvrdu ranijeg stanja iz prošle godine zbog ažuriranja kako bi mogli ostvariti novčane podrške-poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji za 2019.godinu.

Član 14. pomenutog Pravilnika propisuje da se promjene prijavljuju putem zahtjeva a u smislu poljoprivrednih kultura zasijanihna poljoprivrednom zemljištvu u tekućoj godini, trenutnom stanju i promjeni vrste i brojnog stanja stoke, promjeni zemljišnog posjeda i osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta (površina zemljišne parcele i katastarska kultura, vlasništvo, zakup, koncesija i slično) kao i promjena žiro računa.

Zahtjev za prijavu promjena i obrasci mogu se preuzeti u šalter sali u zgradi Općine Kalesija.

Prijavu proizvodnje svježeg kravljeg mlijeka za IV kvartal (2018.godine) i prva tri kvartala 2019.godine treba prijaviti u Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK na obrascu P-1 u periodu od 01.01. do 10.04.2019.godine.

(Obrazac P-1 može se preuzeti u šalter sali zgrade Općine Kalesija)