Očišćeno 20 nelegalnih deponija na području općine Kalesija

Problem nelegalnih deponija na području općine Kalesija i dalje je jako prisutan, uprkos čestim upozorenjima nadležnih institucija i nevladinih organizacija koje se bave zaštitom životne sredine.

Općina Kalesija ovih dana provodi projekat „Poboljšanje sistema upravljanja otpadom na području općine Kalesija“, u okviru kojeg je predviđeno uklanjanje otpada sa „divljih deponija“. Aktivnosti na uklanjanju „divljih deponija“ započele su 28.marta, a do sada je sa 20 lokacija prikupljeno 850 metara kubnih otpada. Izvođač radova je preduzeće „Džale iskop“ – Kalesija.

Prema izvještaju nadležnih općinskih inspektora, najveća količina otpada prikupljena je u Tojšićima, na lokaciji napuštenih majdana pijeska, odakle je prevezeno 120 m3 otpada, zatim u Grabiku i Olanovici po 100 m3.

Također, očišćene su lokacije na kojima su se nalazile „divlje deponije“ u Starom Selu, Breziku, Palavrama, Zatesu, Raincima Donjim i Gornjim, Miljanovcima, Dubnici, Hrasnu, Tojšićima i Vukovijama.

Čišćenje „diviljih deponija“ nastavit će se i narednih dana na drugim lokacijama na kojima je uočeno nelegalno odlaganje otpada.

Osim što pružaju ružnu sliku koja se ogleda u odsustvu brige za čovjekovu okolinu, nelegalne deponije predstavljaju potencijalnu opasnost po zdravlje stanovništva.