Od danas javni uvid u Elaborat o utvrđivanju granice vodnog dobra uz rijeku Gribaju

Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne općine Kalesija, na osnovu člana 5a. Pravilnika o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru (“Sl. novine FBiH”, br. 26/2009 i 65/2020) obavještava građane općine Kalesija da je Elaborat o utvrđivanju granice vodnog dobra uz rijeku Gribaju , općina Kalesija u dužini od 450 m, dostupan za uvid javnosti u prostorijama Općine Kalesija, Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove u kancelariji broj 7, kao i na web stranici Općine Kalesija.

Javni uvid počinje dana 10.06.2022. godine i završava dana 11.07.2022.godine.

Za vrijeme trajanja javnog uvida sve detaljnije informacije, objašnjenja i pomoć u formuliranju primjedbi se mogu dobiti u Službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kalesija ili na e-mail: opcina@kalesija.ba

GRIBAJA VODNO DOBRO – SITUACIJA ORTO

GRIBAJA VODNO DOBRO – SITUACIJA KARTA

ELABORAT UTVRĐIVANJA GRANICE VODNOG DOBRA UZ RIJEKU GRIBAJU U DUŽINI OD 450 METARA