Održan sastanak sa članovima Vijeća MZ Vukovije Donje

Savjetnik općinskog načelnika Fikret Suljkanović, šef u Službi za komunalne poslove i civilnu zaštitu Hazim Halilović i šef u Službi za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko – pravne poslove Zijad Kulanić, danas su razgovarali sa predstavnicima MZ Vukovije Donje o projektima koji su planirani u ovoj MZ.

Delegacija Vijeća MZ Vukovije Donje koju su činili potpredsjednik Himzo Dukić, Halid Mustafić i Hasan Imamović prisutne su upoznali sa projektima koja su oni planirali da urade u narednom periodu, a za koje očekuju podršku Općine Kalesija.

Kao prioritet oni su kazali da žele proširiti mjesnu ambulantu, uraditi projekat kanalizacije u ovom naselju, uličnu rasvjetu od džamije do mezarja i u Jukanovićima, a također su zatražili i mogućnost da Općina Kalesija sufinansira potrošnju ulične rasvjete.

Kada je u pitanju projekat proširenja ambulante savjetnik Fikret Suljkanović je kazao da je to uvršteno u Strategiju razvoja Općine Kalesija čije se usvajanje očekuje krajem ove godine, a implementacija u narednim godinama te da će općinski načelnik podržati tu aktivnost, ali ukoliko za to pokaže interes i JZU Dom zdravlja Kalesija u čijoj nadležnosti je pomenuta ambulanta.

On je prisutne upoznao i sa Odlukama Općinskog vijeća koje se tiču izgranje rasvjete, odnosno o podršci koju pruža Općina Kalesija.

Na sastanku je bilo riječi i o pribavljanju dokumentacije za postojeći objekat MZ, odnosno svih potrebnih dozvola koje su dosadašnjih godina bile na čekanju.

Dogovoreno je da općinski načelnik Sead Džafić u narednim danima održi sastanak sa predstavnicima MZ Vukovije Donje kako bi se upoznao sa svim aktivnostima koje se provode, ali i o projektima čija realizacija je u toku.