Predstavnici UNDP-a boravili u Kalesiji

Predstavnici UNDP-a danas su u Kalesiji sastali se sa članovima Komisije za odabir korisnika pomoći za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica uništenih ili oštećenih u poplavama 2014.godine na području općine Kalesija.

Tema sastanka bio je nedavno objavljeni Javni poziv koji je otvoren do 09.novembra 2017.godine, a tiče se 20 općina/gradova u BiH.

Projekat finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH u partnerstvu sa nevladinim organizacijama Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) i Hilfswerk International Austria (HWA).

Predstavnici UNDP-a članove komisije imenovane od strane općinskog načelnika su upoznali sa Javnim pozivom, te sa poslom koji ih očekuje u narednom periodu kako bi se odabrali korisnici pomoći, odnosno korisnici koji će dobiti “ključ u ruke”, od kompletno urađenog objekta sa veličinom zavisno od broja članova porodice.

Također bilo je riječi i o nastavku pomoći koju pruža UNDP osobama stradalim u poplavama, tako da će nakon ovog stambenog zbrinjavanja krenuti se sa projektom ekonomskog osnaživanja osoba stradalih u poplavama kroz pomoć u poljoprivredi, samozapošljavanju ili pomoći u osnivanju malih isrednjih preduzeća, prekvalifikaciji i doškolovavanju kadrova.

Općina Kalesija je sufinansijer ovog projekta, a svoju pomoć korisnicima će pružiti i kroz rješavanje određenih infrastrukturnih projekata, nakon izgradnje stambenih jedinica.

Javni poziv preuzmite O V D J E

UNDP – nacrti stambenih jedinica