Održana 15.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Danas je održana 15.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija na kojoj se raspravljano o 11 tačaka dnevnog reda, među kojima je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2018.godinu.

Ova Odluka je usvojena od strane vijećnika u Općinskom vijeću Kalesija, kao i Odluka o izmjenama Odluke o određivanju lokacije za izgradnju hladnjače za voće i povrće.

Vijećnici su podržali i Odluku o dopuni Programa za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesija u 2018.godini, Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Proizvodno-poslovne zone Krušik“, Informaciju o radu mjesnih zajednica sa osvrtom na funkcionisanje i rad vijeća mjesnih zajednica i finansijsko poslovanje istih u 2017.godini kao i Informacija o stanju elektro mreže, Programu ulaganja Elektroprivrede na području općine Kalesija u 2018.godini.

Općinski vijećnici su podržali i Informaciju iz oblasti kriminaliteta sa osvrtom na maloljetničku delikvenciju i nasiljeu porodici, stanju bezbjednosti iz oblasti saobraćaja i javnog reda i mira i o provedenim propisima o oružju, javnom redu i miru, te prometu eksplozivnih materijala na području općine Kalesija u 2017.godini.

Informacija o provođenju Protokola za postupanje u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece također je dobila potrebnu većinu od strane vijećnika.

Većinom glasova usvojena je i Informacija o primjeni Protokola intervencija u slučajevima nasilja u porodici na području općine Kalesija.

Vijećnici su usvojili Rješenje o odbijanju zahtjeva Ejubović (Muriza) Nihada iz Prnjavora za izmjenu Prostornog plana općine Kalesija, kao i Zaključak o pristupanju izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija.