Održana Tematska sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Zbog sve učestalijih saobraćajnih nesreća na području naše općine, Općinsko vijeće danas je održalo Tematsku sjednicu na temu “Saobraćajna sigurnost na području općine Kalesija”.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Kalesija Enes Idrizović istakao je da vijećnici na ovaj način žele ka večim organima vlasti poslati poruku da se nešto mora u Kalesiji uraditi da se zaštite životi građana.

Općinski načelnik Sead Džafić porodicama stradalih u saobraćajnim nesrećama uputio je saučešće, a vozačima poručio da voze oprezno i da ne vrše preticanja na mjestima koja za to nisu predviđena i da brzinu prilagode putevima koji su u lošemstanju.

Na sjednici se obratio i pomoćnik komandira PS Kalesija Zaim Novačinović koji je predstavio podatke vezano za broj saobraćajnih nesreća i povrijeđnih osoba na području naše općine u proteklom periodu.

Također je istakao da je magistralni put koji prolazi kroz našu općinu izgubio svoju svrhu s obzirom na broj priključaka čime je prema njegovim riječima postao ulica.

U informaciji je, između ostalog, navedeno da je u toku 2016. godine na području PS Kalesija dogodilo su se 112 saobraćajnih nesreća , od toga 64 saobraćajne nesreće sa povrijedjenim licima, 48 saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom i 1 saobraćajna nesreća sa smrtnim posledicama. U ovim nezgodama 90 lica zadobilo je tjelesne povrede dok je 1 lice smrtno stradalo. Posljedice izazvane saobraćajnim nezgodama su 90povrijedjenih lica, od čega je bilo 84 lica sa lakšim tjelesnim povredama i 06 lica sa težim tjelesnim povredama, 1 smrtno stradalo lice.

U toku 2017.godine na području PS Kalesija dogodilo se 173 saobraćajne nesreće, od toga 94 saobraćajne nesreće sa povrijedjenim licima, 79 saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom te 3 saobraćajne nesreće sa smrtnim posledicama. U ovim nezgodama 94 lica zadobila su tjelesne povrede dok su 4 lica smrtno stradalo.Posljedice izazvane saobraćajnim nezgodama su 94 povrijedjena lica, od čega 86 lica sa lakšim tjelesnim povredama, 06 lica sa teškim tjelesnim povredama, te 4 smrtno stradala lica.

Do 16. januara 2018.godine, na području PS Kalesija dogodilo se 4 saobraćajne nesreće, od toga 1saobraćajna nesreća sa povrijeđenim licima, 2 saobraćajne nesreće sa manjom materijalnom štetnom i 1saobraćajna nesreća sa smrtnim posledicama. U ovim nezgodama 3 lica zadobila su tjelesne povrede, dok su 3 lica smrtno stradala. Posledice izazvane saobraćajnim nezgodama su 3 povrijeđena lica, od čega je bilo 2 lica sa teškim tjelesnim povredama, 1 lice sa lakšim tjelesnim povredama a dok su 3 lica smrtno stradala.

Vijećnicima je predstavljena i prezentacija “Uloga i značaj lokalne zajednice na stanje bezbjednosti saobraćaja”, koju je predstavio inženjer saobraćaja Meldin Hadžić.

On je u svom izlaganju prisutne upoznao sa brojem nesreća od 2013.godine do danas ali i sa potezima koje lokalna zajednica treba uraditi kako bi se poboljšala sigurnost saobraćaja na našim putevima.

Na Tematskoj sjednici jednoglasno su doneseni i Zaključci koji su upućeni prema JP Ceste FBiH, JU “Direkcija regionalnih cesta TK”, MUP-u TK, Ministarstvu obrazovanja, a predloženo je i formiranje Komisije bezbjednost saobraćaja kao stalno radno tijelo Općinskog vijeća Kalesija.

ZAKLJUČCI

Prema JP Ceste FBiH

 1. Ubrzati aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i početak radova za obilaznicu, tj. brzu cestu Vukovije Donje-Kalesija Gornja
 2. Nastavak izgradnje pješačkih staza na cjelokupnom području općine Kalesija uz magistralne putne pravce
 3. Izgradnja i postavljanje horizontalne i vertikalne svjetlosne signalizacije na magistralnom putu koji prolazi kroz Kalesiju
 4. U skladu sa „Studijom crnih tačaka na magistralnim cestama u FBiH na bazi podataka o saobraćajnim nezgodama u periodu 2013.-2015.godina” izvrši označavanje crnih tačaka kao i rekonstrukciju dijela saobraćajnica koje su uzrok saobraćajnih nesreća.

Prema JU Direkciji regionalnih cesta TK

 1. Nastavak izgradnje pješačke staze pored regionalnog puta Međaš raskršće-Vukovije Gornje
 2. Izgradnja i postavljanje horizontalne i vertikalne svjetlosne signalizacije na regionalnim putevima na području Kalesije

Prema MUP-u TK

 1. Pojačati kontrolu od strane MUP-a TK na magistralnim i regionalnim putevima koji prolaze kroz našu općinu
 2. Postavljanje stacioniranih i pokretnih radara na kritičnim mjestima na području Kalesije

Prema Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK

 1. Pojačati edukaciju učenika osnovnih i srednjih škola sa akcentom na sigurnost i bezbjednost u saobraćaju

Da se formira Komisija za bezbjednost saobraćaja kao stalno radno tijelo Općinskog vijeća Kalesija, u kojoj bi trebali biti zastupljeni sledeće struke:

 • inženjer saobraćaja
 • Predstavnici MUP-a TK (sektor saobraćaja)
 • Služba za komunalne poslove
 • Iz oblasti obrazovanja