Preuzmite Nacrt Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Kalesija.

Vijećnici u Općinskom vijeću Kalesija usvojili su Nacrt Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama
na području općine Kalesija.

Javna rasprava po pomenutoj Odluci će biti provedena u februaru ove godine na tri mjesta MZ Tojšići, MZ Memići i MZ Kalesija centar, nakon čega će se u ponovo sa primjedbama i prijedlozima ukoliko ih bude naći pred vijećnicima u Općinskom vijeću Kalesija.

O terminima Javnih rasprava građani će biti upoznati putem zvanične web stranice Općine Kalesija i lokalnih medija.

Ovdje možete preuzeti Nacrt Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Kalesija