Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Održana XII redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Datum: 24.02.2018. 13:42

Danas je u Kalesiji zasjedalo Općinsko vijeće Kalesija. Riječ je o 12.redovnoj sjednici Općinskog vijeća na kojoj se našlo 15 tačaka Dnevnog reda.

Vijećnici su danas usvojii Odluku o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Kalesija, te Odluku o pogodnostima za investiranje na području općine Kalesija za građenje poslovnih i proizvodnih objekata.

Također vijećnici su donijelii Odluku o subvencioniranju djela troškova za korisnike javnih vodnih usluga na području općine Kalesija.

Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti na Plan kapitalnih ulaganja u JZU Dom zdravlja Kalesija za 2018.godinu, kao i Odluka o uslovima, kriterijima i postupku za odobravanje jednokratne novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica i nezaposlenim licima općine Kalesija.

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju puta u naseljenom mjestu Dubnica općina Kalesija također je od strane Općinskog vijeća usvojena kao i Odluka o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća MZ na području naše općine.

Vijećnici su razmatrali i usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi, Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Proizvodno poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko poljei Ćetenište, Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta po zonamana području općine Kalesija za period I-XII 2018.godine.

Podršku je dobio i Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova upravitelja, a doneseno je i Upustvo o načinu promjene upravitelja.

Općinski vijećnici su prihvati Informaciju o stanju poljoprivrednog zemljišta na području Kalesije sa prijedlogom mjera, Informaciju o ostvarenim općinskim, podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Kalesija u 2017.godini kao i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map