Općina Kalesija za Islamski centar u Dubnici, džamiju u Vukovijama Donjim i mekteb u Sprečama izdvojila 40.000 KM

Općinski načelnik Sead Džafić proteklih dana za pomoć u izgradnji i obnovi vjerskih 0bjekata na području koje pokriva Medžlis Islamske zajednice Kalesija izdvojio je 40.000 KM.

Za izgradnju Islamskog centra u naselju Dubnica, odobreno je 30.000 KM, a za pomoć u rekonstrukciji džamije u Vukovijama Donjim 7.000 KM.

MZ Kikači, za izgradnju mekteba u zaseoku Spreče odobren je novčani iznos od 3.000 KM.

Prema riječima načelnika Seada Džafića, Općina će i dalje nastaviti da pomaže rad Islamske zajednice i da izdvaja sredstva za obnovu i izgradnju vjerskih objekata koji će služiti vjernicima i građanima Kalesije.