Općinski načelnik Sead Džafić sa saradnicima obišao MZ Tojšići

Općinski načelnik Sead Džafić sa saradnicima Abdulahom Gutićem šefom u Službi za budžet i privredu, Zijadom Kulanićem šefom u Službi za prostorno uređenje, geodetsko i imovinsko-pravne poslove i Hazimom Halilovićem šefom u Službi za komunalne poslove i civilnu zaštitu, obišao je MZ Tojšići gdje se sastao sa predsjednikom Mujom Kadićem te članovima Vijeća MZ kao i sa aktivistima i članovima džematskog i građevinskih odbora.

Prema riječima načelnika općine Kalesija Seada Džafića u proteklom periodu u MZ Tojšići uloženo je oko 860.000 KM.

Tojšići su godinama bili zapostavljani kao MZ i mojim dolaskom to se promijenilo, uradili smo regulaciju korita Gribaje, parking prostor kod Atik džamije, izgradnja puta prema mezarju Spreče, voda i ulična rasvjeta u Babajićima, Hidanima, vodovod u Kovačevićima, pomoć FK Sloga, OŠ Tojšići i mnogi drugi projekti kazao je općinski načelnik na sastanku u Tojšićima.

Također, načelnik je kazao da će Tojšićani dobiti i modernu ambulantu koja im je obećana jer za ove namjene imaju planirana sredstva.

Predsjednik Vijeća MZ Tojšići Mujo Kadić rekao je da je načelnik ispunio obećanje koje je dao u Tojšićima, a to je da će prodati službeni automobil i sredstva dati za ambulantu što je i uradio, također ispunjena su i mnoga druga obećanja data Tojšićanima, a biće još projekata koji će se implementirati istakao je Kadić.

Na radnom sastanku načelnik je obećao da će se obezbjediti i sredstva za kružni tok u Hidanima jer je projekat već završen i urađen, kao i uređenje izlaza iz Tojšića prema Kalesiji, te pješački most od zaseoka Gutići prema školi i centru ove MZ.