Općinsko vijeće Kalesija usvojilo Odluku o osnivanju Proizvodno–poslovnih zona

Općinsko vijeće Kalesija je na 4.redovnoj sjednici usvojilo Odluku o osnivanju Proizvodno – poslovnih zona na području općine Kalesija. Donošenje ove Odluke bio je uslov za apliciranje na projekte sa viših nivoa vlasti kojima se finansira uređenje infrastrukture u poslovnim zonama.

Nakon detaljne analize strukture i sastava pojedinih predloženih vijeća mjesnih zajednica uočene su nepravilnosti koje su u suprotnosti sa statutima mjesnih zajednica, općinski načelnik je, kao ovlašteni predlagač, predložio , a Općinsko vijeće usvojilo, amandman kojim su otklonjene nepravilnosti. U obrazloženju izmjena navedeno je da se radi o izmjenama predloženih kandidata koji ne žive u naseljenim mjestima za koja su predloženi.

Općinsko vijeće je razriješilo dosadašnju i donijelo Odluku o imenovanju nove Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu u sastavu: Alić Aldin iz Rainaca Gornjih, Dukić Elvedin iz Vukovija Donjih, Vildić Rašid iz Kalesije, Musić Mevludin iz Zatesa, Vildić Ibran iz Hemlijaša, Hodžić – Zulić Erna iz Tojšića, Ismet Pilavdžić iz Rainaca Gornjih i Abdurahman Bajrić iz Tojšića.

Vijećnici su podržali Programa rada JZU Dom zdravlja Kalesija za 2017.godinu, Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja Kalesija za period I – XII 2016.godini i Informaciju o realizaciji Plana kapitalnih ulaganja u JZU Dom zdravlja Kalesija za 2016.godinu, kao i Izvještaj o radu Općinskog načelnika za 2016. godinu.

Općinski načelnik je kao ovlašteni predlagač povukao Program rada Sportskog saveza općine Kalesija za 2017. godinu sa Planom finansiranja i sufinansiranja sporta u 2017. godini.

Na 4.redovnoj sjednici još su razmatrane Informacija o radu Općinskog suda Kalesija u 2016. godini, Informacija o radu JU „Služba za zapošljavanje TK“ Biro Kalesija, sa osvrtom o stanju zapošljavanja na području općine Kalesija za 2016. godinu, Informacija o realizaciji projekta izgradnje Regionalne sanitarne deponije Zvornik. Također, vijećnici su razamatrali Informaciju o stanju vodosnabdijevanja i stanju grupnih i mjesnih vodovoda na području općine Kalesija, Informaciju o boravku raseljenih lica na području Općine i ostvarenom povratku u 2016.godini i Nacrt Zakona o šumama.